SORYKS

logo_soryks2

Od dnia 25 grudnia 2014 r, sklep internetowy www.stojakireklamowe.pl nie obsługuje klientów detalicznych - konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., , w szczególności Art. 221 Kodeksu cywilnego), za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Ogólne warunki

Podstawą prawną wszystkich umów kupna i dostawy są \"Ogólne warunki składania zamówień i dostaw Soryks\". Obowiązują one wszystkie umowy, nawet jeśli nie zostało to ponownie uzgodnione. Sprzeczne lub uzupełniające warunki zleceniodawcy oraz ustalenia ustne są tylko wtedy wiążące jeśli zostały potwierdzone pisemnie.

Żaden z produktów w sklepie w myśl prawa polskiego nie jest ofertą handlową, a tylko informacją o cenie ostatniej sprzedaży danego towaru. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają nieścisłości lub błędów. Błędy w danych o produkcie nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zamówieniu o kontakt z handlowcem, przesłanie zapytania na mail

Zastrzeżenie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych wyrobów, nie pogarszających właściwości użytkowych i walorów estetycznych. Zdjęcia oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Reklamacje związane z powyższymi zastrzeżeniami nie będą uwzględniane.

Ceny
Wszystkie ceny są cenami netto. podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Asortyment wyrobów podlega stałemu powiększeniu i modernizacji w związku z czym podane ceny należy traktować jako orientacyjne i przed zamówieniem prosimy sprawdzić ich aktualność.


Terminy realizacji

Realizacja wszystkich zleceń odbywa się w jak najszybszym czasie. Uzgodnienia telefoniczne dotyczące dostaw towaru są niewiążące. Roszczenia odszkodowania za niewykonaną lub niezgodną z wcześniejszymi uzgodnieniami telefonicznymi dostawę są wykluczone, chyba, ze termin został uzgodniony pisemnie.

Transport 

Towar dostarczany jest na koszt odbiorcy, opłata za transport ustalana jest indywidualnie do każdego zamówienia.

Towar wysyłany jest kurierem FEDEX, UPS oraz INPOST.

W przypadku posiadania umowy z inną firmą kurierską należy w zamówieniu podać jej nazwę oraz nr klienta.
Uwaga: Towar wysyłany innymi kurierami płatny na podstawie faktury Pro forma

Warunki płatności

  • na podstawie Faktury Pro Forma

  • przy odbiorze u kuriera

Po dokonaniu  płatności na podstawie faktury pro forma towar wysyłamy niezwłocznie

Opłaty za wysyłkę towaru obowiązują wyłącznie na terenie Polski.

Faktury

Faktury wysyłamy łącznie z towarem, sporadycznie  pocztą

Reklamacje

Zamawiający ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar.

W przypadku uszkodzeń winien zgłosić pisemnie wady, najpóźniej do 7 dni po otrzymaniu towaru.

UWAGA !

W przypadku odbioru paczek z oznaczeniem \"NIE PRZEWRACAĆ\", \"NIE RZUCAĆ PACZKĄ\"
PROSZĘ SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI W OBECNOŚCI KURIERA. W RAZIE STWIERDZENIA USZKODZEŃ, SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ SZKODY Z PODPISEM KURIERA. TYLKO WÓWCZAS REKLAMACJA MOŻE BYĆ UWZGLĘDNIONA

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń (pęknięć) należy sporządzić Protokół Szkodowy i niezwłocznie przesłać go na fax (032) 226 11 68.
Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń spowoduje utratę możliwości wymiany towaru na nowy.
Niedogodność ta związana jest z procedurą otrzymania odszkodowania od firmy przewozowej właśnie na podstawie Protokołu. Formularz protokołu posiada kurier. Otwarcie paczek następuje po wcześniejszym podpisaniu listu przewozowego.

Na Państwa żądanie kurier jest zobowiązany do obecności przy pierwszym rozpakowaniu paczek !!!

 

Nadruki

Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzenia przesłanych do korekty projektów i wstępnych nadruków. Odpowiedzialność za formę nadruku przechodzi na zamawiającego w momencie przesłania pisemnej akceptacji projektu lub wstępnego nadruku przez zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za błędy spowodowane usterkami technicznymi w procesie produkcyjnym.
Przy kolorowej reprodukcji (przeniesieniu pliku na maszynę drukarską) niewielkie odchylenia od kolorów wzorcowych nie jest podstawą do reklamacji.

Odstąpienie przez Zleceniodawcę od potwierdzenia projektu bądź korekty projektu nadruku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie nadruku bez jego akceptacji. Reklamacje z takim przypadku nie będą uwzględniane.
W przypadku określenia kolorów w palecie kolorystycznej innej niż wymagana, reklamacje w tytułu niezgodności wydruku z oczekiwaniami Zleceniodawcy nie będą uwzględniane.
W przypadku nie zastosowania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pliki oraz/lub elementy graficzne będą doliczone koszty związane z pracami studia graficznego w celu przygotowania pliku oraz/lub elementów graficznych do wykonania odpowiedniej jakości nadruku.


Pozostałe informacje

Wszystkie wyroby chromowane przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach o normalnej wilgotności.

W przypadku zamówienia niestandardowych wyrobów prosimy dołączyć informacje w postaci rysunku, szkicu lub zdjęcia (w miarę możliwości z wymiarami) drogą e-mailową lub faksową.

Prawa autorskie

Zastrzegamy sobie prawa do własności naszych ofert, projektów, zdjęć.
Bez naszej zgody nie wolno udostępnić ich osobom trzecim.
Na towarach firmy Soryks może zostać umieszczony w odpowiedniej formie znak identyfikacyjny.

Ochrona danych osobowych

Nigdy nie ujawniamy informacji o klientach osobom trzecim !

Firma Soryks zobowiązuje się do wykorzystywania danych Zleceniodawcy tylko do realizacji wzajemnych transakcji bez możliwości przekazywania ich osobom trzecim.

Schowek


Nie masz żadnych produktów w schowku.

Nasi klienci

Sprawdź przesyłke na UPS

Sprawdź przesyłke na FEDEX