Polityka prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta i użytkownika naszych serwisów internetowych obowiązuje aktualna Polityka Prywatności Firma Soryks nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów lub użytkowników swoich serwisów.

Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystanie z naszych serwisów internetowych oraz dokonywanie zakupu produktów i usług oferowanych w naszych serwisach

 

Dane Osobowe

W przypadku korzystania lub konieczności zarejestrowania się w naszych serwisach (np. w celu dokonania zakupów) może być niezbędne podanie niektórych danych osobowych w odpowiednim formularzu.

Dane wymagane są wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia procesu zakupu naszych produktów bądź usług. Informacje, które należy podać to: pełna nazwa Firmy, adres, numer NIP, imię i nazwisko osoby zamawiającej (bądź kontaktowej), numer telefoniczny osoby kontaktowej (bądź zamawiającej).

W odpowiednich formularzach pola, które obowiązkowo muszą być wypełnione, są oznaczone

Niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić korzystanie z naszych serwisów internetowych.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Firma Soryks nie wysyła niezapowiedzianych wiadomości Firmom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Firma Soryks nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych i kontaktowych firmom oferującym usługi komercyjnego mailingu oraz nie korzysta z usług komercyjnego mailingu.

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre nasze serwisy mogą wykorzystywać cookies, którymi są małe pliki tekstowe identyfikujące użytkownika serwisu w sposób potrzebny do uproszczenia lub wykonania danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie z dysku.

 

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do firmy Soryks.